Ik sta voor je klaar 1ste blog

ikstavoorjeklaarklein

ikstavoorjeklaar.nl is sinds 10 maart 2013 officieel geopend! Ik zal hier gaan bloggen over;”pesten, stalken, Christen enzovoort.” Maar eigenlijk voornamelijk een slachtofferhulp die ik wil bieden en ik probeer zoveel mogelijk tips geven en te vertellen over mijn ervaring wat ik heb meegemaakt om te delen met jullie. En misschien ook iets over lifestyle

Doel

En mijn doel is, het maakt niet uit waarmee je loopt of zit je moet het erover praten hoe moeilijk dat is! Het kan bij jou ouders, familie of vrienden zijn! En natuurlijk kan je ook bij mij terecht!

Read More

Welkom

welkom

Wat leuk dat jullie op ‘Ikstavoorjeklaar.nl’zijn terecht gekomen. Mijn site is onlangs gelanceerd en zal in de komende tijd vaak geupdate worden met nieuwe content.

‘Ikstavoorjeklaar.nl’ is een site gericht voor mensen die geconfonteerd worden pestgedrag van andere, voor de slachtoffers die gestalked worden. voor de slachtofferers waarvan hun ldagelijks leven zuur wordt gemaakt door anderen. Uit ervaring weet ik dat er behoefte is aan communicatie om deze problemen te delen en zo alles dragelijk te maken. Via deze communicatie platform wil ik mijn handen uitreiken aan deze mensen om deze mensen de juiste ondersteuning te bieden en hun problemen aan het licht te brengen, zodoende het leven van deze mensen beter en leuker te maken.

Ik hoop dat jullie het allemaal interessant gaan vinden en ook een steentje kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de site en hulpverlening aan de mensen die de hulp nodig hebben.

winstongroet

PS: Vertel mij hieronder wat je van mijn nieuwe website vindt en wat eraan verbeterd kan worden. Bij voorbaat dank voor je reactie